X
تبلیغات
دانلود بالینک مستقیم مستقیم

روش در خواست دانلود از ما

دوشنبه بیست و نهم شهریور 1389
 
سلام دوست گرامی


شما برای در خواست دانلود از ما میتوانید به شکل زیر عمل کنید


1- لینک در خواستی خود را می توانید به ایمیل من (hoseikolah@yahoo.com)حاوی شماره تلفن همراه خود ارسال کنید


2- سپس هنگامی که به ایمیل من ایمیل فرستادید شماره 11 را به این شماره موبایل ارسال نمایید (09136474273) ارسال نماید تا ایمیل فر ستاده شده مورد برسی قرار گیرد
  3- اگر  لینک شما عیب و ایرادی نداشت  ان وقت ما شروع به کار کرده


4- هر وقت لینک شما درست شد لینک را به ایمیل شما خواهیم فرستاد و از طریق پیام کوتاه شما را با خبر

خواهیم ساخت

پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
 

 

 

یک هدیه خاص برای شما(این هدیه لینک بدون درد سر بازی مافیا) است کافی است برای در یافت رمز این پست شماره ی ۱۲ را به این تلفن ارسال نمایید

۰۹۱۳۶۴۷۴۲۷۳


ادامه مطلب

شروع کار

پنجشنبه یازدهم شهریور 1389

سلام دوستان گرامی ما در این وبلاگ فقط به فکر  راحتی شما می 

اندیشیم ما در این وبلاگ قصد داریم شما براحتی بتوانید از سایت های 

اشتراک گذاری دانلود کنید

 

بقیه  مطالب در ادامه مطلب


ادامه مطلب
title> />ما با تماس< <div align="center"> <form method="Post" action=http://www.asreelm.com/forms/simple-contact-us.php> <table style="border:hidden; font-family:tahoma; font-size:11px"> td><td><input name="Name" type="text" /></td><tr> >نام و نام خانوادگی< </tr>*</td td> <td><input name="E-Mail" type="text" /></td><tr> >پست الکترونیک< </tr>*</td td><td><input name="Title" type="text" /></td><tr> >موضوع< </tr>*</td td><td><textarea name="Message" cols="25" rows="6" ></textarea></td><tr> >متن پیام< </tr>*</td <tr><td><input name="To" type="hidden" value="hsjohvid@yahoo.com" /></td><td> </td></tr> td><tr> /></ "نو از"= td><input type="submit" value="<td><input type="reset" value >ارسال< </t" /></td r> </table> </form> </div> </body> </html> <form id="emf-form" enctype="multipart/form-data" method="post" action="http://www.emailmeform.com/builder/form/2Seof86F2JC30bYWv0afdadb"><table style="text-align:left;" cellpadding="2" cellspacing="0" border="0" bgcolor="transparent"><tr><td style="" colspan="2"><font face="Verdana" size="2" color="#000000">فرم خرید پستی<br /></label><br /></font></td></tr><tr valign="top"><td style="" align=""><font face="Verdana" size="2" color="#000000"><b>اسم</b></font><span style="color:red;"><small>*</small></span></td></tr><tr><td style=""><input id="element_0" name="element_0" value="" size="30" class="validate[required]" type="text" /><div style="padding-bottom:8px;color:#000000;"><small><font face="Verdana"></font></small></div></td></tr><tr valign="top"><td style="" align=""><font face="Verdana" size="2" color="#000000"><b>پست الکترونیک</b></font><span style="color:red;"><small>*</small></span></td></tr><tr><td style=""><input id="element_1" name="element_1" class="validate[required,custom[email]]" value="" size="30" type="text" /><div style="padding-bottom:8px;color:#000000;"><small><font face="Verdana"></font></small></div></td></tr><tr valign="top"><td style="" align=""><font face="Verdana" size="2" color="#000000"><b>ادرس محل سکونت</b></font><span style="color:red;"><small></small></span></td></tr><tr><td style=""><table cellpadding='0' cellspacing='0' border='0'><tr><td colspan='2' style='padding-left:0;'><input value='' type='text' style='width:100%;' id='element_2_1' name='element_2[]' class='validate[optional]' /><br /><font face="Verdana" size="2" color="#000000">Street Address</font></td></tr><tr><td colspan='2' style='padding-left:0;'><input value='' type='text' style='width:100%;' id='element_2_2' name='element_2[]' class='validate[optional]' /><br /><font face="Verdana" size="2" color="#000000">Address Line 2</font></td></tr><tr><td style='width:50%;padding-left:0;'><input value='' type='text' style='width:100%;' id='element_2_3' name='element_2[]' class='validate[optional]' /><br /><font face="Verdana" size="2" color="#000000">City</font></td><td style='width:50%;padding-left:5px;'><input value='' type='text' style='width:100%;' id='element_2_4' name='element_2[]' class='validate[optional]' /><br /><font face="Verdana" size="2" color="#000000">State / Province / Region</font></td></tr><tr><td style='width:50%;padding-left:0;'><input value='' type='text' style='width:100%;' id='element_2_5' name='element_2[]' class='validate[optional]' /><br /><font face="Verdana" size="2" color="#000000">Postal / Zip Code</font></td><td style='width:50%;padding-left:5px;'><select style='width:100%;' id='element_2_6' name='element_2[]' class='validate[optional]'><option value=''></option><optgroup label="North America"><option value="Antigua and Barbuda" >Antigua and Barbuda</option><option value="Aruba,Bahamas" >Aruba,Bahamas</option><option value="Barbados" >Barbados</option><option value="Belize" >Belize</option><option value="Canada" >Canada</option><option value="Cook Islands" >Cook Islands</option><option value="Costa Rica" >Costa Rica</option><option value="Cuba" >Cuba</option><option value="Dominica" >Dominica</option><option value="Dominican Republic" >Dominican Republic</option><option value="El Salvador" >El Salvador</option><option value="Grenada" >Grenada</option><option value="Guatemala" >Guatemala</option><option value="Haiti" >Haiti</option><option value="Honduras" >Honduras</option><option value="Jamaica" >Jamaica</option><option value="Mexico" >Mexico</option><option value="Netherlands Antilles" >Netherlands Antilles</option><option value="Nicaragua" >Nicaragua</option><option value="Panama " >Panama </option><option value="Puerto Rico " >Puerto Rico </option><option value="Saint Kitts and Nevis" >Saint Kitts and Nevis</option><option value="Saint Lucia" >Saint Lucia</option><option value="Saint Vincent and the Grenadines" >Saint Vincent and the Grenadines</option><option value="Trinidad and Tobago" >Trinidad and Tobago</option><option value="United States" >United States</option></optgroup><optgroup label="South America"><option value="Argentina" >Argentina</option><option value="Bolivia" >Bolivia</option><option value="Brazil" >Brazil</option><option value="Chile" >Chile</option><option value="Colombia" >Colombia</option><option value="Ecuador" >Ecuador</option><option value="Guyana" >Guyana</option><option value="Paraguay" >Paraguay</option><option value="Peru" >Peru</option><option value="Suriname" >Suriname</option><option value="Uruguay" >Uruguay</option><option value="Venezuela" >Venezuela</option></optgroup><optgroup label="Europe"><option value="Albania" >Albania</option><option value="Andorra" >Andorra</option><option value="Armenia" >Armenia</option><option value="Austria" >Austria</option><option value="Azerbaijan" >Azerbaijan</option><option value="Belarus" >Belarus</option><option value="Belgium" >Belgium</option><option value="Bosnia and Herzegovina" >Bosnia and Herzegovina</option><option value="Bulgaria" >Bulgaria</option><option value="Croatia" >Croatia</option><option value="Cyprus" >Cyprus</option><option value="Czech Republic" >Czech Republic</option><option value="Denmark" >Denmark</option><option value="Estonia" >Estonia</option><option value="Faroe Islands" >Faroe Islands</option><option value="Finland" >Finland</option><option value="France" >France</option><option value="Georgia" >Georgia</option><option value="Germany" >Germany</option><option value="Greece" >Greece</option><option value="Hungary" >Hungary</option><option value="Iceland" >Iceland</option><option value="Ireland" >Ireland</option><option value="Italy" >Italy</option><option value="Latvia" >Latvia</option><option value="Liechtenstein" >Liechtenstein</option><option value="Lithuania" >Lithuania</option><option value="Luxembourg" >Luxembourg</option><option value="Macedonia" >Macedonia</option><option value="Malta" >Malta</option><option value="Moldova" >Moldova</option><option value="Monaco" >Monaco</option><option value="Montenegro" >Montenegro</option><option value="Netherlands" >Netherlands</option><option value="Norway" >Norway</option><option value="Poland" >Poland</option><option value="Portugal" >Portugal</option><option value="Romania" >Romania</option><option value="San Marino" >San Marino</option><option value="Serbia" >Serbia</option><option value="Slovakia" >Slovakia</option><option value="Slovenia" >Slovenia</option><option value="Spain" >Spain</option><option value="Sweden" >Sweden</option><option value="Switzerland" >Switzerland</option><option value="Ukraine" >Ukraine</option><option value="United Kingdom" >United Kingdom</option><option value="Vatican City" >Vatican City</option></optgroup><optgroup label="Asia"><option value="Afghanistan" >Afghanistan</option><option value="Bahrain" >Bahrain</option><option value="Bangladesh" >Bangladesh</option><option value="Bhutan" >Bhutan</option><option value="Brunei Darussalam" >Brunei Darussalam</option><option value="Myanmar" >Myanmar</option><option value="Cambodia" >Cambodia</option><option value="China" >China</option><option value="East Timor" >East Timor</option><option value="Hong Kong" >Hong Kong</option><option value="India" >India</option><option value="Indonesia" >Indonesia</option><option value="Iran"selected="selected" >Iran</option><option value="Iraq" >Iraq</option><option value="Israel" >Israel</option><option value="Japan" >Japan</option><option value="Jordan" >Jordan</option><option value="Kazakhstan" >Kazakhstan</option><option value="North Korea" >North Korea</option><option value="South Korea" >South Korea</option><option value="Kuwait" >Kuwait</option><option value="Kyrgyzstan" >Kyrgyzstan</option><option value="Laos" >Laos</option><option value="Lebanon" >Lebanon</option><option value="Malaysia" >Malaysia</option><option value="Maldives" >Maldives</option><option value="Mongolia" >Mongolia</option><option value="Nepal" >Nepal</option><option value="Oman" >Oman</option><option value="Pakistan" >Pakistan</option><option value="Palestine" >Palestine</option><option value="Philippines" >Philippines</option><option value="Qatar" >Qatar</option><option value="Russia" >Russia</option><option value="Saudi Arabia" >Saudi Arabia</option><option value="Singapore" >Singapore</option><option value="Sri Lanka" >Sri Lanka</option><option value="Syria" >Syria</option><option value="Taiwan" >Taiwan</option><option value="Tajikistan" >Tajikistan</option><option value="Thailand" >Thailand</option><option value="Turkey" >Turkey</option><option value="Turkmenistan" >Turkmenistan</option><option value="United Arab Emirates" >United Arab Emirates</option><option value="Uzbekistan" >Uzbekistan</option><option value="Vietnam" >Vietnam</option><option value="Yemen" >Yemen</option></optgroup><optgroup label="Oceania"><option value="Australia" >Australia</option><option value="Fiji" >Fiji</option><option value="Kiribati" >Kiribati</option><option value="Marshall Islands" >Marshall Islands</option><option value="Micronesia" >Micronesia</option><option value="Nauru" >Nauru</option><option value="New Zealand" >New Zealand</option><option value="Palau" >Palau</option><option value="Papua New Guinea" >Papua New Guinea</option><option value="Samoa" >Samoa</option><option value="Solomon Islands" >Solomon Islands</option><option value="Tonga" >Tonga</option><option value="Tuvalu" >Tuvalu</option><option value="Vanuatu" >Vanuatu</option></optgroup><optgroup label="Africa"><option value="Algeria" >Algeria</option><option value="Angola" >Angola</option><option value="Benin" >Benin</option><option value="Botswana" >Botswana</option><option value="Burkina Faso" >Burkina Faso</option><option value="Burundi" >Burundi</option><option value="Cameroon" >Cameroon</option><option value="Cape Verde" >Cape Verde</option><option value="Central African Republic" >Central African Republic</option><option value="Chad" >Chad</option><option value="Comoros" >Comoros</option><option value="Democratic Republic of the Congo" >Democratic Republic of the Congo</option><option value="Republic of the Congo" >Republic of the Congo</option><option value="Djibouti" >Djibouti</option><option value="Egypt" >Egypt</option><option value="Equatorial Guinea" >Equatorial Guinea</option><option value="Eritrea" >Eritrea</option><option value="Ethiopia" >Ethiopia</option><option value="Gabon" >Gabon</option><option value="Gambia" >Gambia</option><option value="Ghana" >Ghana</option><option value="Gibraltar" >Gibraltar</option><option value="Guinea" >Guinea</option><option value="Guinea-Bissau" >Guinea-Bissau</option><option value="Cote d'Ivoire" >Cote d'Ivoire</option><option value="Kenya" >Kenya</option><option value="Lesotho" >Lesotho</option><option value="Liberia" >Liberia</option><option value="Libya" >Libya</option><option value="Madagascar" >Madagascar</option><option value="Malawi" >Malawi</option><option value="Mali" >Mali</option><option value="Mauritania" >Mauritania</option><option value="Mauritius" >Mauritius</option><option value="Morocco" >Morocco</option><option value="Mozambique" >Mozambique</option><option value="Namibia" >Namibia</option><option value="Niger" >Niger</option><option value="Nigeria" >Nigeria</option><option value="Rwanda" >Rwanda</option><option value="Sao Tome and Principe" >Sao Tome and Principe</option><option value="Senegal" >Senegal</option><option value="Seychelles" >Seychelles</option><option value="Sierra Leone" >Sierra Leone</option><option value="Somalia" >Somalia</option><option value="South Africa" >South Africa</option><option value="Sudan" >Sudan</option><option value="Swaziland" >Swaziland</option><option value="United Republic of Tanzania" >United Republic of Tanzania</option><option value="Togo" >Togo</option><option value="Tunisia" >Tunisia</option><option value="Uganda" >Uganda</option><option value="Zambia" >Zambia</option><option value="Zimbabwe" >Zimbabwe</option></optgroup></select><br /><font face="Verdana" size="2" color="#000000">Country</font></td></tr></table><div style="padding-bottom:8px;color:#000000;"><small><font face="Verdana"></font></small></div></td></tr><tr><td colspan="2"><table cellpadding="5" cellspacing="0" bgcolor="#E4F8E4" width="100%"><tr bgcolor="#AAD6AA"><td colspan="2"><font color="#FFFFFF" face="Verdana" size="2"><b>Image Verification</b></font></td></tr><tr><td style="padding:2px; width:100px;"><img id="captcha_image" src="http://www.emailmeform.com/builder/captcha/index/8a27518903ce9af07a3d88189c7d638a" alt="captcha"></td><td valign="top"><div><font color="#000000">Please enter the text from the image</font>:<br><input type="text" id="captcha_code" name="captcha_code" maxlength="10" size="10" class="validate[required,funcCall[valid_captcha]]" />[<a id="captcha_code_refresh" href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('captcha_image').src = 'http://www.emailmeform.com/builder/captcha/index/'+Math.random();get_valid_captcha();return false;">Refresh Image</a>][<a id="captcha_code_about" href="javascript:void(0);" onclick="window.open('http://www.emailmeform.com/captcha-instruction.html','_blank','width=400, height=500, left=' + (screen.width-450) + ', top=100');return false;">What's This?</a>]</div></td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2" align="right"><input name="element_counts" value="3" type="hidden" /><input value="Send email" type="submit" /><input value="Clear" type="reset" /></td></tr></table></form><div><font face="Verdana" size="2" color="#000000">Powered by</font><span style="position: relative; padding-left: 3px; bottom: -5px;"><img src="http://www.emailmeform.com/builder/images/footer-logo.png" /></span><font face="Verdana" size="2" color="#000000">EMF </font><a style="text-decoration:none;" href="http://www.emailmeform.com" target="_blank"><font face="Verdana" size="2" color="#000000">Web Form</font></a></div>